اخبار

بررسی بروزرسانی های مارکت

کرونا در کاشان

کرونا در کاشان

کرونا در کاشان تمام شده؟ بروز رسانی ۲۵ شهریور۱۴۰۰

وضعیت کرونا در کاشان قرمز است.

تمامی اماکن گردشگری کاشان تعطیل هستند.

قمصر و آبشار نیاسر و ابیانه و کویر مرنجاب امکان تردد وجود دارد.بازار کاشان هم باز است.محدودیت تردد شبانه از ساعت ۱۰شب تا ۳ صبح ادامه دارد.


——
🔻آمار کرونا در کاشان و آران و بیدگل
چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۴

🔹تعداد واکسن تزریق شده از ابتدا تا کنون:
نوبت اول ۱۴۳۹۹۱
نوبت دوم ۷۵۸۱۳

🔹۲۴۹۸۷۸ نفر تاکنون به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل مراجعه کرده اند.
🔹۱۶۱۵۵ بیمار حاد تنفسی تا کنون از بیمارستان های شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل مرخص شده اند.

# طی ۲۴ ساعت قبل
۷۴ بیمار جدید حاد تنفسی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل بستری شده اند بقرار زیر:
کاشان:
🔹۶۲بیمار جدید که(۵۶ نفر اهل کاشان، ۱ نفر اهل قمصر، ۱ نفر اهل ابوزیدآباد، ۲نفر اهل آران و بیدگل، ۱ نفر اهل تهران و ۱ نفر اهل بادرود) با حداقل سن ۲ سال و حداکثر سن ۹۰ سال

آران و بیدگل:
سیدالشهداء(ع): ۸بیمار جدید که(۵ نفراهل آران و بیدگل، ۲ نفر اهل نوش آباد و۱ نفر اهل سفیدشهر با حداقل سن ۳۲سال و حداکثر سن ۸۰ سال
ثامن الحجج(ع):
۴ بیمار جدید که( ۲ نفر اهل آران و بیدگل و ۲ نفر اهل کاشان با حداقل سن ۲۸ سال و حداکثر سن ۶۱ سال

طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ بیمار جدید بصورت موقت بستری شده اند بقرار زیر:
کاشان: ۴۹ مورد
آران و بیدگل: ۳ مورد

🔹در مجموع فعلا ۶۲۳ بیمار حاد تنفسی در مراکز درمانی دو شهرستان بستری هستند بقرار زیر:
کاشان: ۵۱۷ نفر
آران و بیدگل: ۱۰۶ نفر
(توضیح اینکه ۲۴۴ مورد از بیماران، بصورت موقت بستری شده اند)

🔹بستری در بخش مراقبتهای ویژه:
۷۷ نفر از کل بیماران در بخش مراقبتهای ویژه مراکز درمانی دو شهرستان بستری هستند بقرار زیر:
#کاشان ۷۱ نفر
#آران و بیدگل ۶ نفر

🔹تعداد موارد فوت در مراکز درمانی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل ۷ مورد بقرار زیر:
کاشان ۵ مورد:
(خانم: ۵۳ ، ۷۴ سال)
( آقا: ۳۱ ، ۶۳ ، ۷۹ سال)
آران و بیدگل ۲ مورد:
( خانم : ۵۶ ، ۶۲ سال)

🔹 تعداد موارد جدید مثبت کرونا ۲۷۲ مورد
🔹 تعداد کل تست مثبت کرونا تا کنون ۴۶۵۴۶ نفر

تعداد مراجعین به کلینیک های حادتنفسی دانشگاه طی۲۴ساعت گذشته ۳۱۶ نفر تعداد پذیرش بستری موقت در مراکز ریفرال کرونا تاکنون: ۵۳۹۲نفر

🌹🌹🌹🌹🌹🌹
دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۸

🔹۲۳۴۴۵۹ نفر تاکنون به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل مراجعه کرده اند.

🔹۱۴۹۸۱ بیمار حاد تنفسی تا کنون از بیمارستان های شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل مرخص شده اند.

# طی ۲۴ ساعت قبل
۸۸ بیمار جدید حاد تنفسی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل بستری شده اند بقرار زیر:
کاشان:
🔹۷۹بیمار جدید که( ۷۰ نفر اهل کاشان، ۱ نفر اهل سن سن، ۲نفر اهل مرق، ۳ نفر اهل جوشقان استرک، ۱نفر اهل آران و بیدگل، ۱ نفر اهل ابوزیدآباد و ۱ نفر اهل بادرود) با حداقل سن ۱ سال و حداکثر سن ۹۵ سال

آران و بیدگل:
🔹۹ بیمار جدید که (۵ نفراهل آران و بیدگل، ۲ نفر اهل علی آبادمرکزی و ۲ نفراهل اهل کاشان) با حداقل سن ۳۲ سال و حداکثر سن ۸۵ سال

طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۲ بیمار جدید بصورت موقت بستری شده اند بقرار زیر:
کاشان: ۶۰ مورد
آران و بیدگل: ۲۲ مورد

🔹در مجموع فعلا ۸۲۱ بیمار حاد تنفسی در مراکز درمانی دو شهرستان بستری هستند بقرار زیر:

# کاشان ۶۸۶ نفر
# آران و بیدگل ۱۳۵ نفر
(توضیح اینکه ۳۲۹ مورد از بیماران، بصورت موقت بستری شده اند)

🔹بستری در بخش مراقبتهای ویژه:
۶۸ نفر از کل بیماران در بخش مراقبتهای ویژه مراکز درمانی دو شهرستان بستری هستند بقرار زیر:
#کاشان ۶۳ نفر
#آران و بیدگل۵ نفر

🔹تعداد موارد فوت در مراکز درمانی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل ۴مورد بقرار زیر:
کاشان ۳ مورد:
(خانم: ۷۶ سال)
( آقا: ۷۴ ، ۹۱ سال )
آران و بیدگل ۱ مورد:
( خانم: ۳۳ سال)

🔹 تعداد موارد جدید مثبت کرونا ۵۱۹ مورد
🔹 تعداد کل تست مثبت کرونا تا کنون ۴۱۳۰۰ نفر

تعداد مراجعین به کلینیک های حادتنفسی دانشگاه طی۲۴ساعت گذشته ۵۴۰ نفر تعداد پذیرش بستری موقت در مراکز ریفرال کرونا تاکنون: ۴۴۹۱نفر

////////////////

آمار کرونا در کاشان امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۰

 کرونا در کاشان و آران و بیدگل
شنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۶

🔹۲۱۳۷۲۵ نفر تاکنون به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل مراجعه کرده اند.

🔹۱۳۴۰۰ بیمار حاد تنفسی تا کنون از بیمارستان های شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل مرخص شده اند.

# طی ۲۴ ساعت قبل
۵۰ بیمار جدید حاد تنفسی در شهرستان های کاشان و آران و بیدگل بستری شده اند بقرار زیر:
کاشان:
🔹۴۲ بیمار جدید که( ۳۴ نفر اهل کاشان، ۱ نفر اهل مشهداردهال، ۲ نفر اهل ویدوج، ۱ نفر اهل خزاق، ۱ نفر اهل کامو، ۱ نفر اهل مشکات، ۱ نفر اهل محلات و ۱ نفر اهل نطنز) با حداقل سن ۲۱ سال و حداکثر سن ۸۴ سال

آران و بیدگل:
🔹۸ بیمار جدید که( ۴ نفراهل آران و بیدگل، ۲ نفر اهل نوش آباد و ۲ نفر اهل کاشان) با حداقل سن ۲۸ سال و حداکثر سن ۶۷ سال

طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۵ بیمار جدید بصورت موقت بستری شده اند بقرار زیر:
کاشان: ۱۰۴ مورد
آران و بیدگل: ۲۱ مورد

🔹در مجموع فعلا ۸۲۲ بیمار حاد تنفسی در مراکز درمانی دو شهرستان بستری هستند بقرار زیر:

# کاشان ۷۲۹ نفر
# آران و بیدگل ۹۳ نفر
(توضیح اینکه ۳۹۶ مورد از بیماران، بصورت موقت بستری شده اند)

🔹بستری در بخش مراقبتهای ویژه:
۶۶ نفر از کل بیماران در بخش مراقبتهای ویژه مراکز درمانی دو شهرستان بستری هستند بقرار زیر:
#کاشان ۵۹ نفر
#آران و بیدگل ۷ نفر

🔹تعداد موارد فوت در مراکز درمانی شهرستان های کاشان و آران و بیدگل ۸ مورد بقرار زیر:
کاشان ۵ مورد:
(خانم: ۴۳ ، ۶۳ ، ۸۶ سال)
( آقا: ۶۵ ، ۷۶ سال )
آران و بیدگل ۳ مورد:
( خانم : ۶۷ ، ۵۱ سال)
( آقا : ۶۷ سال )

🔹 تعداد موارد جدید مثبت کرونا ۱۵۷ مورد
🔹 تعداد کل تست مثبت کرونا تا کنون ۳۱۵۹۸ نفر

تعداد پذیرش بستری موقت در مراکز ریفرال کرونا تا کنون: ۲۸۹۲نفر

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

🔹🔹🔹

⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔⛔

علیرضا مروجی با بیان اینکه ویروس کرونا بسیار هوشمندانه عمل می‌کند، اظهار داشت: با توجه به این شرایط نحوه مقابله با ویروس کرونا نیز باید هوشمندانه باشد و بر همین اساس هیچ وضعیت سفیدی در کاشان اعلام نشده ‌و بر همین اساس رعایت نکات بهداشت فردی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا لازم‌الاجرا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان ضمن تاکید بر عدم برپایی هر‌گونه تجمعات در کاشان با توجه به فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان افزود: تخطی و سرپیچی از هرگونه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا شیوع موج دوم ویروس کرونا را تقویت می‌کند و بر همین اساس اجرای تمامی مصوبات لازم الاجرا است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اصفهان ضمن اشاره به اجرای طرح فاصله‌گذاری هوشمند در شهرستان کاشان ابراز داشت: لازم است بازرسی‌های مستمر از واحد‌های صنفی صورت پذیرد و از تمامی ظرفیت‌ها در این زمینه به کار گیری شوند چراکه فعالیت صنوف باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی باشد.

کرونا در کاشان

جهت سفر به کاشان عجله نکنید😔مهم حفظ سلامتی شماست…

کاشان زیبایی های منحصر به فرد خود را در هرفصلی دارد🥰

منتظر قدوم سبزتان در کاشان بعد از بیماری منحوس کرونا خواهیم بود🌷

بعد از شکست کرونا جهت

 اجاره منزل و سوییت مبله در کاشان

در خدمت شما خواهیم بود🙋‍♀️

۰۹۳۹۶۱۹۶۵۰۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *